Menu
 

Leveren en retourneren

Leveringstermijn
U vindt de leveringstermijn terug op elke productpagina.
Wij leveren de meeste producten binnen de 2-6 werkdagen in Holland en België.


Transportkosten en risico
WeegschaalOnline biedt gratis verzending voor alle bestellingen in Holland en België.
Onze leveringen worden altijd verzekerd verstuurd.


Herroepingsrecht (particulieren)
U heeft 14 dagen bedenktijd te beginnen vanaf de dag na ontvangst van het/de product(en) door u of door een door u aangegeven derde partij (vervoerder wordt niet als derde aanzien).
De koper is verantwoordelijk voor de verzendingskosten bij een retour in zulk geval.
Opgelet: De kost voor een kalibratiecertificaat en verificatie worden NIET terugbetaald aangezien dat werk manueel uitgevoerd wordt.


Hoe een product retourneren?

1) Neem contact op met de klantendienst en geef aan dat het om een retourlevering gaat (bestelnummer, product en reden)
- Telefoon klantendienst: 0 202 416 204 (Support in het Engels)
- E-mail klantendienst: dnv@weegschaal-online.nl (Support in het Engels)

2) Verpak het product in de originele verpakking

3) Voeg een kopie van de faktuur toe en verstuur het paket terug naar onderstaand adres

WeegschaalOnline
Bijsterhuizen 2104E
6604 LG Wijchen
Nederland 

4) WeegschaalOnline onderzoekt het product na ontvangst. Het totale bedrag wordt binnen 7 dagen terugbetaald op de rekening waarmee u het product betaald heeft.


Herroepingsrecht (bedrijven)
Een bedrijf heeft 7 dagen bedenktijd te beginnen vanaf de dag na ontvangst door het bedrijf of door een door het bedrijf aangeduide derde partij (vervoerder wordt niet als derde aanzien).
De koper betaalt de transportkosten voor retour in zulk geval.
Opgelet: De kost voor een kalibratiecertificaat en verificatie worden NIET terugbetaald angezien dat werk manueel uitgevoerd wordt.

 

Hoe een product retourneren?

1) Neem contact op met de klantendienst en geef aan dat het om een retourlevering gaat (bestelnummer, product en reden)
- Telefoon klantendienst: 0 202 416 204 (Support in het Engels)
- E-mail klantendienst: dnv@weegschaal-online.nl (Support in het Engels)

2) Verpak het product in de originele verpakking

3) Voeg een kopie van de faktuur toe en verstuur het paket terug naar onderstaand adres

WeegschaalOnline
Bijsterhuizen 2104E
6604 LG Wijchen
Nederland

4) WeegschaalOnline onderzoekt het product na ontvangst. Het totale bedrag wordt 7 dagen na ontvangst van het product terugbetaald op de rekening waarmee u het product betaald heeft.

 


Garantie (particulieren)

U heeft 2 jaar garantie op alle producten.

Procedure

1) Contacteer klantendienst en dien uw klacht in - vermeld bestelnummer, product en probleem.
Tel.: 0 202 416 204 (Support in het Engels)
E-mail: dnv@weegschaal-online.nl (Support in het Engels)

2) In geval van fouten of defecten, herstellen wij de fout of het defect binnen een redelijke termijn. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, of wij beschouwen het niet raadbaar om het product te herstellen, nemen wij de verantwoordelijkheid om u een nieuw, foutloos product te bezorgen na ontvangst van defect product. Bovendien betalen wij eventuele gedocumenteerde onkosten terug die u in verband met de retour heeft gehad. Indien noch herstelling, noch nieuwe levering mogelijk is, betalen wij de aankoopprijs terug, inklusief onkosten voor retour.

3) In geval van nieuwe levering of terugbetaling stuurt de klantendienst u een vooraf betaalde label met terugzendadres. Dit label plaatst u op het paket met het defecte product alvorens u dit terugzendt.

4) Nadat we het teruggestuurde product ontvangen en gecontroleerd hebben, sturen wij u een nieuw product. Bij terugbetaling van het bedrag, storten wij het bedrag binnen de 7 dagen op uw rekening.

Informatie ivm defect binnen redelijke termijn
Indien u een klacht heeft over een defect dient u ons daarover te informeren binnen een redelijke termijn nadat u het probleem ontdekt heeft. Een melding binnen twee maanden na het ontdekken van het probleem wordt als tijdig beschouwd.
Een klacht over een defect na meer dan drie jaar na ontvangst van het product wordt als ongeldig aanzien indien wij geen langere garantie op dat product gegeven hebben.

Batterijen - beperkte garantie
Aangezien batterijen een beperkte houdbaarheid hebben is de garantieperiode op deze beperkt tot zes maanden na aankoopdatum.


Garantie (bedrijven)

 a) De klant draagt de verantwoordelijkheid om onmiddellijk en ten laatste de dag na ontvangst van de levering het product/de dienst te controleren en op eventuele defecten te onderzoeken. In geval van transportschade moet de levering geweigerd worden of onder voorbehoud aanvaard worden door dit te vermelden op de terminal of vrachtbrief. 

Uitwendige, zichtbare schade aan de verpacking wordt beschouwd als transportschade.

b) In overeenstemming met de regelgeving rond de aankoopwetgeving kan WeegschaalOnline.nl alleen verantwoordelijk gesteld worden voor herstelling van oorspronkelijke fouten en defecten. Indien de klant fouten of defecten vaststelt, moet de klant onmiddellijk een geschreven klacht verzenden naar WeegschaalOnline.nl waarin het defect in kwestie gespecifieerd wordt. Als de klant niet tijdig de klacht overmaakt, vervalt het recht op klacht ten gevolge van defect.

c) De garantieperiode is altijd beperkt tot 12 maanden vanaf de levering. Na die periode kan de klant zich niet beroepen op een defect. Voor derde partijproducten geldt de garantie die volgt op de geldende garantieregels voor onderleveranciers. De oorspronkelijke garantieperiode van 12 maanden wordt niet verlengd bij omwisseling of herstelling.

d) WeegschaalOnline is verantwoordelijk voor fouten en gebreken totdat WeegschaalOnline die fouten en gebreken wegwerkt of een nieuwe levering verstuurt binnen een redelijke termijn.

e) WeegschaalOnline.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en gebrkene die o.a. veroorzaakt worden door de klant, herstelling uitgevoerd door anderen dan WeegschaalOnline.nl zelf of de service partners van WeegschaalOnline.

f) WeegschaalOnline.nl geeft geen bijkomende garantie zolang dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk werd vastgelegd. Garantie en servicevoorwaarden, behalve wat uitdrukkelijk en schriftelijk gecontracteerd werd met WeegschaalOnline.nl, betreffen daarom niet WeegschaalOnline.nl, maar wel de effectieve producent en diens eventuele serviceleveranciers.

Procedure bij aanspraak op garantie

1) Contacteer klantendienst en maak uw klacht over - vermeld bestelnummer, product en defect.
Tel.: 0 202 416 204 (Support in het Engels)
E-mail: support@weegschaal-online.nl (Support in het Engels)

2) In geval van fout of defect, en u heeft uw klacht op tijd ingediend, herstellen wij de fout of het defect binnen een redelijke termijn. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, of wij beschouwen het niet raadbaar om het product te herstellen, nemen wij de verantwoordelijkheid om u een nieuw, foutloos product te bezorgen na ontvangst van defect product. Bovendien betalen wij eventuele gedocumenteerde onkosten terug die u in verband met de retour heeft gehad. Indien noch herstelling, noch nieuwe levering mogelijk is, betalen wij de aankoopprijs terug, inklusief onkosten voor retour.

3) In geval van nieuwe levering of terugbetaling stuurt de klantendienst u een vooraf betaalde label met terugzendadres. Dit label plaatst u op het paket met het defecte product alvorens u dit terugzendt.

4) Nadat we het teruggestuurde product ontvangen en gecontroleerd hebben, sturen wij u een nieuw product. Bij terugbetaling van het bedrag, storten wij het bedrag binnen de 7 dagen op uw rekening.


Zie onze Aankoopvoorwaarden voor meer info.

Trustpilot 

WIJ ZIJN TROTSE LEVERANCIER VAN:

Even geduld aub