Menu
 

Leveren en retourneren

Leveringstermijn
U vindt de leveringstermijn terug op elke productpagina.
Wij leveren de meeste producten binnen de 2-6 werkdagen in Holland en België.


Transportkosten en risico
WeegschaalOnline biedt gratis verzending voor alle bestellingen in Holland en België.
Onze leveringen worden altijd verzekerd verstuurd.


Herroepingsrecht (particulieren)

U heeft een herroepingsrecht van 14 dagen na de dag waarop u of de door u opgegeven externe partij (maar niet de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt. U moet uiterlijk op de 14e dag na ontvangst contact met support hebben opgenomen om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht. U heeft hierna nog 14 dagen om de bestelling fysiek terug te sturen.

LET OP: De kosten van kalibratiecertificaten en -verificaties worden NIET vergoed omdat deze het resultaat zijn van handwerk.

Retourskosten
De koper draait op voor de verzendkosten bij het retourneren van een geannuleerde aankoop.

De staat van de goederen, verpakkingsmateriaal en verpakking bij het retourneren van goederen
- Staat van het product: Het product mag worden getest, maar mag niet dermate in gebruik zijn genomen dat het niet opnieuw kan worden verkocht. Als het artikel niet voor dezelfde prijs kan worden doorverkocht, dan moet de koper de waardevermindering betalen in de vorm van een verlaagde restitutie. Zie de sectie Waardevermindering.

- Originele verpakking en accessoires: het product moet veilig worden verpakt in alle originele en onbeschadigde verpakking en worden teruggestuurd met alle meegeleverde accessoires en papieren - inclusief handleidingen, batterijen en opladers. In geval van ontbrekende of beschadigde verpakking, accessoires en papieren, dan moet de koper de waardevermindering betalen in de vorm van een verlaagde restitutie. Zie de sectie Waardevermindering.

- Verpakkingsmateriaal: wanneer het artikel op de juiste manier in de originele verpakking is verpakt moet het alsnog veilig worden ingepakt, zodat de verpakking zelf of het product tijdens verzending niet worden beschadigd. We raden daarom aan het product in een kartonnen doos te verpakken die overeenkomt met het formaat van het product. Als het artikel niet goed is ingepakt, wat zorgt voor beschadiging aan de verpakking of het product zelf, dan moet de koper de waardevermindering betalen in de vorm van een verlaagde restitutie. Zie de sectie Waardevermindering.

Waardevermindering
Het percentage van de waardevermindering wordt bepaald op basis van een algehele beoordeling door onze productexperts die de meeste kennis hebben van de waarde en het verkooppotentieel van de goederen. Er wordt dus een individuele beoordeling gemaakt bij elke aangifte op basis van de staat van het product en eventuele tekortkomingen.
De volgende voorbeelden van tekortkomingen kunnen worden gezien als indicatieve percentages en zijn afhankelijk van de algehele beoordeling en mate van waardevermindering:

- Ontbrekende producthandleiding: 25% van het orderbedrag wordt van uw restitutie afgetrokken
- Ontbrekende accessoires: 25% van het orderbedrag wordt van uw restitutie afgetrokken
- Beschadigde verpakking: 25% van het orderbedrag wordt van uw restitutie afgetrokken
- Ontbrekende verpakking: 25% van het orderbedrag wordt van uw restitutie afgetrokken

Deel van uw aankoop retourneren
U kunt delen van een aankoop retourneren. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld twee gewichten in één bestelling hebt gekocht, het mogelijk is om er één terug te sturen. Voor dit type retourzending betalen we echter geen verzendkosten terug.

Retourproces

1) Neem contact op met de klantenservice en meld uw retour aan (geeft uw ordernummer, product en reden)

- Klantenservice telefoon: 0 202 416 204 (Support in het Engels)
- Klantenservice e-mail: support@weegschaal-online.nl

2) Plaats het product in de originele verpakking en pak het veilig in, samen met een kopie van uw factuur.
LET OP: Refereer aan de "De staat van de goederen, verpakkingsmateriaal en verpakking bij het retourneren van goederen " hierboven. In het geval van ontbrekende verpakkingen of accessoires, sporen van gebruik op het product, of onjuiste manier van een verzending inpakken, moet de koper betalen voor de waardevermindering in de vorm van een verlaagde restitutie.

3) Retourneer het pakket naar het onderstaande adres. We raden u aan het ontvangstbewijs van de posterijen op te slaan voor het geval de zending niet aankomt.

Weegschaal-Online
Bijsterhuizen 2104E
6604 LG Wijchen
Nederland

4) We ontvangen het product ter controle. Het totale bedrag wordt na 7 dagen teruggezet naar het account waarmee de bestelling is gedaan. In het geval van een waardevermindering wordt de waarde hiervan in mindering gebracht op het geretourneerde bedrag en wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.


Herroepingsrecht (bedrijven)
Een bedrijf heeft 7 dagen bedenktijd te beginnen vanaf de dag na ontvangst door het bedrijf of door een door het bedrijf aangeduide derde partij (vervoerder wordt niet als derde aanzien).
De koper betaalt de transportkosten voor retour in zulk geval.

LET OP: De kosten van kalibratiecertificaten en -verificaties worden NIET vergoed omdat deze het resultaat zijn van handwerk.

Retourskosten
De koper draait op voor de verzendkosten bij het retourneren van een geannuleerde aankoop.

De staat van de goederen, verpakkingsmateriaal en verpakking bij het retourneren van goederen
- Staat van het product: Het product mag worden getest, maar mag niet dermate in gebruik zijn genomen dat het niet opnieuw kan worden verkocht. Als het artikel niet voor dezelfde prijs kan worden doorverkocht, dan moet de koper de waardevermindering betalen in de vorm van een verlaagde restitutie. Zie de sectie Waardevermindering.

- Originele verpakking en accessoires: het product moet veilig worden verpakt in alle originele en onbeschadigde verpakking en worden teruggestuurd met alle meegeleverde accessoires en papieren - inclusief handleidingen, batterijen en opladers. In geval van ontbrekende of beschadigde verpakking, accessoires en papieren, dan moet de koper de waardevermindering betalen in de vorm van een verlaagde restitutie. Zie de sectie Waardevermindering.

- Verpakkingsmateriaal: wanneer het artikel op de juiste manier in de originele verpakking is verpakt moet het alsnog veilig worden ingepakt, zodat de verpakking zelf of het product tijdens verzending niet worden beschadigd. We raden daarom aan het product in een kartonnen doos te verpakken die overeenkomt met het formaat van het product. Als het artikel niet goed is ingepakt, wat zorgt voor beschadiging aan de verpakking of het product zelf, dan moet de koper de waardevermindering betalen in de vorm van een verlaagde restitutie. Zie de sectie Waardevermindering.

Waardevermindering
Het percentage van de waardevermindering wordt bepaald op basis van een algehele beoordeling door onze productexperts die de meeste kennis hebben van de waarde en het verkooppotentieel van de goederen. Er wordt dus een individuele beoordeling gemaakt bij elke aangifte op basis van de staat van het product en eventuele tekortkomingen.
De volgende voorbeelden van tekortkomingen kunnen worden gezien als indicatieve percentages en zijn afhankelijk van de algehele beoordeling en mate van waardevermindering:

- Ontbrekende producthandleiding: 25% van het orderbedrag wordt van uw restitutie afgetrokken
- Ontbrekende accessoires: 25% van het orderbedrag wordt van uw restitutie afgetrokken
- Beschadigde verpakking: 25% van het orderbedrag wordt van uw restitutie afgetrokken
- Ontbrekende verpakking: 25% van het orderbedrag wordt van uw restitutie afgetrokken

Deel van uw aankoop retourneren
U kunt delen van een aankoop retourneren. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld twee gewichten in één bestelling hebt gekocht, het mogelijk is om er één terug te sturen. Voor dit type retourzending betalen we echter geen verzendkosten terug.

Retourproces

1) Neem contact op met de klantenservice en meld uw retour aan (geeft uw ordernummer, product en reden)

- Klantenservice telefoon: 0 202 416 204 (Support in het Engels)
- Klantenservice e-mail: support@weegschaal-online.nl

2) Plaats het product in de originele verpakking en pak het veilig in, samen met een kopie van uw factuur.
LET OP: Refereer aan de "De staat van de goederen, verpakkingsmateriaal en verpakking bij het retourneren van goederen " hierboven. In het geval van ontbrekende verpakkingen of accessoires, sporen van gebruik op het product, of onjuiste manier van een verzending inpakken, moet de koper betalen voor de waardevermindering in de vorm van een verlaagde restitutie.

3) Retourneer het pakket naar het onderstaande adres. We raden u aan het ontvangstbewijs van de posterijen op te slaan voor het geval de zending niet aankomt.

Weegschaal-Online
Bijsterhuizen 2104E
6604 LG Wijchen
Nederland

4) We ontvangen het product ter controle. Het totale bedrag wordt na 7 dagen teruggezet naar het account waarmee de bestelling is gedaan. In het geval van een waardevermindering wordt de waarde hiervan in mindering gebracht op het geretourneerde bedrag en wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.

 


Garantie (particulieren)

U heeft 2 jaar garantie op alle producten.

Procedure

1) Contacteer klantendienst en dien uw klacht in - vermeld bestelnummer, product en probleem.
Tel.: 0 202 416 204 (Support in het Engels)
E-mail: dnv@weegschaal-online.nl (Support in het Engels)

2) In geval van fouten of defecten, herstellen wij de fout of het defect binnen een redelijke termijn. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, of wij beschouwen het niet raadbaar om het product te herstellen, nemen wij de verantwoordelijkheid om u een nieuw, foutloos product te bezorgen na ontvangst van defect product. Bovendien betalen wij eventuele gedocumenteerde onkosten terug die u in verband met de retour heeft gehad. Indien noch herstelling, noch nieuwe levering mogelijk is, betalen wij de aankoopprijs terug, inklusief onkosten voor retour.

3) In geval van nieuwe levering of terugbetaling stuurt de klantendienst u een vooraf betaalde label met terugzendadres. Dit label plaatst u op het paket met het defecte product alvorens u dit terugzendt.

4) Nadat we het teruggestuurde product ontvangen en gecontroleerd hebben, sturen wij u een nieuw product. Bij terugbetaling van het bedrag, storten wij het bedrag binnen de 7 dagen op uw rekening.

Informatie ivm defect binnen redelijke termijn
Indien u een klacht heeft over een defect dient u ons daarover te informeren binnen een redelijke termijn nadat u het probleem ontdekt heeft. Een melding binnen twee maanden na het ontdekken van het probleem wordt als tijdig beschouwd.
Een klacht over een defect na meer dan drie jaar na ontvangst van het product wordt als ongeldig aanzien indien wij geen langere garantie op dat product gegeven hebben.

Batterijen - beperkte garantie
Aangezien batterijen een beperkte houdbaarheid hebben is de garantieperiode op deze beperkt tot zes maanden na aankoopdatum.


Garantie (bedrijven)

 a) De klant draagt de verantwoordelijkheid om onmiddellijk en ten laatste de dag na ontvangst van de levering het product/de dienst te controleren en op eventuele defecten te onderzoeken. In geval van transportschade moet de levering geweigerd worden of onder voorbehoud aanvaard worden door dit te vermelden op de terminal of vrachtbrief. 

Uitwendige, zichtbare schade aan de verpacking wordt beschouwd als transportschade.

b) In overeenstemming met de regelgeving rond de aankoopwetgeving kan WeegschaalOnline.nl alleen verantwoordelijk gesteld worden voor herstelling van oorspronkelijke fouten en defecten. Indien de klant fouten of defecten vaststelt, moet de klant onmiddellijk een geschreven klacht verzenden naar WeegschaalOnline.nl waarin het defect in kwestie gespecifieerd wordt. Als de klant niet tijdig de klacht overmaakt, vervalt het recht op klacht ten gevolge van defect.

c) De garantieperiode is altijd beperkt tot 12 maanden vanaf de levering. Na die periode kan de klant zich niet beroepen op een defect. Voor derde partijproducten geldt de garantie die volgt op de geldende garantieregels voor onderleveranciers. De oorspronkelijke garantieperiode van 12 maanden wordt niet verlengd bij omwisseling of herstelling.

d) WeegschaalOnline is verantwoordelijk voor fouten en gebreken totdat WeegschaalOnline die fouten en gebreken wegwerkt of een nieuwe levering verstuurt binnen een redelijke termijn.

e) WeegschaalOnline.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en gebrkene die o.a. veroorzaakt worden door de klant, herstelling uitgevoerd door anderen dan WeegschaalOnline.nl zelf of de service partners van WeegschaalOnline.

f) WeegschaalOnline.nl geeft geen bijkomende garantie zolang dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk werd vastgelegd. Garantie en servicevoorwaarden, behalve wat uitdrukkelijk en schriftelijk gecontracteerd werd met WeegschaalOnline.nl, betreffen daarom niet WeegschaalOnline.nl, maar wel de effectieve producent en diens eventuele serviceleveranciers.

Procedure bij aanspraak op garantie

1) Contacteer klantendienst en maak uw klacht over - vermeld bestelnummer, product en defect.
Tel.: 0 202 416 204 (Support in het Engels)
E-mail: support@weegschaal-online.nl (Support in het Engels)

2) In geval van fout of defect, en u heeft uw klacht op tijd ingediend, herstellen wij de fout of het defect binnen een redelijke termijn. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, of wij beschouwen het niet raadbaar om het product te herstellen, nemen wij de verantwoordelijkheid om u een nieuw, foutloos product te bezorgen na ontvangst van defect product. Bovendien betalen wij eventuele gedocumenteerde onkosten terug die u in verband met de retour heeft gehad. Indien noch herstelling, noch nieuwe levering mogelijk is, betalen wij de aankoopprijs terug, inklusief onkosten voor retour.

3) In geval van nieuwe levering of terugbetaling stuurt de klantendienst u een vooraf betaalde label met terugzendadres. Dit label plaatst u op het paket met het defecte product alvorens u dit terugzendt.

4) Nadat we het teruggestuurde product ontvangen en gecontroleerd hebben, sturen wij u een nieuw product. Bij terugbetaling van het bedrag, storten wij het bedrag binnen de 7 dagen op uw rekening.


Zie onze Aankoopvoorwaarden voor meer info.

Trustpilot 

WIJ ZIJN TROTSE LEVERANCIER VAN:

Even geduld aub