Privacy- en cookiebeleid

Cookie beleid

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand met gegevens dat door websites op uw computer wordt opgeslagen om uw computer te kunnen herkennen en bij te houden wat u doet wanneer u de website bezoekt. Een cookie is geen programma - en een cookie bevat GEEN virussen. Cookies zijn vaak nodig om de website goed te laten functioneren.

Waarom gebruiken we cookies?

Door cookies te gebruiken hebben we een overzicht van uw bezoek op de website. Op basis hiervan kunnen we onze website verbeteren en optimaliseren met betrekking tot uw specifieke behoeften en interesses. Daarom spelen cookies een essentiële rol bij het optimaal functioneren van de website. Cookies onthouden bijvoorbeeld wat u in uw winkelwagentje hebt toegevoegd, of u de site al eerder hebt bezocht, of u bent ingelogd, enz.

Afwijzen van cookies

Het is altijd mogelijk cookies te weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. U moet er echter rekening mee houden dat veel diensten en functionaliteiten binnen een website niet toegankelijk zijn wanneer u dit doet. Dit komt omdat het voor het gebruik van deze functionaliteiten nodig is dat de website de keuzes die u eerder hebt gemaakt kan onthouden.

Cookies verwijderen
Het is eenvoudig om eerder geaccepteerde cookies te verwijderen. De exacte procedure is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Daarom hebben we hieronder een overzicht gemaakt met de instructies voor elke browser:

 

Privacybeleid

1.  In het algemeen

1.1.  Het volgende beschrijft het Privacybeleid van Weegschaal-Online / Value Group ApS VAT: DK33579721 ("Weegschaal-Online", "Wij", "Ons") en hoe wij informatie over u verzamelen en verwerken.

1.2.   Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of die wordt verzameld via www.weegschaal-onlien.nl ("de Website") valt onder dit Privacybeleid.

1.3.   Weegschaal-Online is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als u contact met ons wilt opnemen maak dan gebruik van de contactgegevens in sectie 7.


2. VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1. Welk persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom?

2.1.1. We verzamelen automatisch informatie over u wanneer u de Website bezoekt. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, welke zoekwoorden u op de pagina gebruikt en welk type computer, tablet of telefoon u gebruikt om onze website te bezoeken. We doen dit met het doel onze website te verbeteren en de conversieratio te verhogen. Tegelijkertijd kan dit leiden tot gerichte en relevante marketing.

2.1.2. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst verzamelen wij informatie over u. Bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en welke producten u heeft gekocht en, indien nodig, heeft geretourneerd. We doen dit om producten te leveren - en om onze boekhoudkundige verplichtingen na te (kunnen) komen.

2.1.3. Door u aan te melden bij onze klantenclub geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan ons om informatie over u te verzamelen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, evenals informatie over welke producten u heeft gekocht en, indien nodig, geretourneerd.

2.1.4. Informatie die wordt verzameld wanneer u zich aanmeldt bij de klantenclub wordt gebruikt om deze registratie te beheren en u directe marketing en speciale aanbiedingen te kunnen sturen. Bijvoorbeeld door u informatie te sturen over nieuwe en ander nieuws waarvan u ons toestemming heeft gegeven om te sturen.


2.2. De basis voor het vergaren

2.2.1. De vergaarde informatie (zoals beschreven in paragraaf 2.1.1) is noodzakelijk om ons in staat te stellen functies op de Website te gebruiken, de Website te verbeteren en u relevante aanbiedingen te bieden.

2.2.2. Uw IP-adres wordt alleen gebruikt om uw geografische locatie te bepalen als we uw nadrukkelijke toestemming hebben ontvangen om dit te doen.

2.2.3. De verzameling van informatie (zoals beschreven in paragraaf 2.1.2.) Is noodzakelijk om onze overeenkomst met u te kunnen nakomen.

2.2.4. De informatie genoemd in paragraaf 2.1.3 wordt alleen verzameld als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

 

3.  GEBRUIK VAN DATAHANDELAREN

3.1. Weegschaal-Online maakt gebruik van externe bedrijven om technische bewerkingen van de Website uit te voeren. Andere bedrijven helpen bijvoorbeeld bij het uitvoeren van gerichte marketing zoals retargeting, bij het verbeteren van de website en het weergeven van uw beoordeling van onze producten. Deze bedrijven zijn gecategoriseerd als dataservers en behandelen de gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn volgens onze specificaties. Gegevensverwerkers mogen uw informatie niet gebruiken voor elk ander doel dan om hun overeenkomst met ons te vervullen – daarnaast moeten ze vertrouwelijk omgaan met de informatie.

3.2. Google Analytics v / Google Inc.bevindt zich in de Verenigde Staten en is een van deze gegevensproviders. De nodige garanties voor de overdracht van informatie naar de Verenigde Staten worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker onder het EU-VS-privacyschild. U kunt hier een kopie van deze certificering vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

4. UW RECHTEN

4.1. Met het oog op transparantie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens moeten gegevensproviders als wij u informeren over uw rechten.

4.2. Het recht op inzicht

4.2.1. U hebt op elk moment het recht om ons te verzoeken u schriftelijk te informeren over bestaande omstandigheden, bijvoorbeeld welke gegevens wij over u hebben, waar deze gegevens vandaan komen, waar ze voor worden gebruikt en welke categorieën en ontvangers van persoonlijke gegevens, indien aanwezig, er moeten zijn.

4.2.2 U hebt recht op een kopie van de informatie die wij over u verwerken. Om meerdere exemplaren te ontvangen rekenen wij een vergoeding van € 7.00. Als u een kopie wilt ontvangen moet u dit schriftelijk aanvragen via support@weegschaal-online-nl. U moet documentatie bijvoegen waaruit blijkt dat u de persoon die de informatie opvraagt.

4.3. Het recht op rectificatie

4.3.1. We zijn verplicht om onjuiste informatie over u te corrigeren als u ons hiervan op de hoogte stelt. Als u fouten opmerkt in de informatie die we hebben dan raden we het u aan schriftelijk contact met ons op te nemen. Zo kunnen wij de informatie corrigeren.

4.3.2. U kunt de verzamelde informatie corrigeren door u aan te melden bij onze klantenclub en uw gebruikersprofiel te veranderen.

4.4. Het recht om informatie te verwijderen

4.4.1. In sommige gevallen hebt u het recht om bepaalde of al uw persoonlijke gegevens door ons te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als u uw toestemming ter registratie bij onze klantenclub intrekt. We zijn echter niet verplicht uw gegevens te verwijderen als het voor ons noodzakelijk is om de informatie over u te verwerken (bijvoorbeeld in verband met boekhoudkundige verplichtingen).


4.5. Het recht om de verwerking van informatie tot opslag te beperken

4.5.1. In sommige gevallen hebt u het recht om onze verwerking van uw informatie te beperken tot opslag. Bijvoorbeeld als u denkt dat de informatie die we hebben onjuist is.

 

4.6. Het recht op dataportabiliteit

4.6.1. U hebt het recht uw persoonlijke informatie over te dragen aan een andere verantwoordelijke ter verwerking en ontvangt uw gegevens in dit geval in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat wanneer wij uw informatie verzamelen in verband met:

- Een product aankoop zoals beschreven in de algemene voorwaarden, of

- U ermee akkoord gaat dat we uw IP-adres mogen gebruiken bij het bepalen van uw geografische locatie, cf. point. 2.2.2, or

- u ermee akkoord gaat zich te registreren bij onze klantenclub, cfr. punten 2.1.3 en 2.1.4.

 

4.7. Het recht op bezwaar

4.7.1. Op elk moment, om bijzondere redenen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw informatie die wij verzamelen met het oog op het verbeteren van de functies van onze website, cf. sectie 2.2.1.

4.7.2. U hebt bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de informatie die wij verwerken voor direct marketing, cf. sectie 2.1.4.

4.7.3. Als u bezwaar maakt tegen deze verwerking kunnen we uw gegevens mogelijk niet langer verwerken tenzij we wettelijke redenen of verplichtingen kunnen aantonen om dit te moeten doen.

 

4.8. Het recht om toestemming in te trekken

4.8.1. U hebt op elk moment het recht om uw toestemming voor ons gebruik van uw IP-adres (zie paragraaf 2.2.2) en voor uw registratie bij onze klantenclub in te trekken (zie paragraaf 2.1.3 en 2.1.4). Als u uw toestemming intrekt dan moet u er rekening mee houden dat we in sommige gevallen het recht kunnen hebben om door te gaan met het verwerken van uw gegevens, cf. sectie 4.4.1. Indien relevant, dan informeren wij u hierover.

4.8.2. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via support@weegschaal-online.nl.

4.9. Het recht om in beroep te gaan

4.9.1. U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens bij uw plaatselijke kantoor voor persoonlijke gegevens.

 

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWIJDEREN

5.1. We verwijderen de persoonlijke gegevens die we over onze klanten hebben opgeslagen als ze onze website geruime tijd niet hebben gebruikt. We kunnen bepaalde informatie echter voor langere tijd opslaan om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

5.2. Als u uw toestemming intrekt dan zullen wij de informatie die wij toen u toestemming gaf om  e-mailmarketing te sturen hebben verzameld verwijderen, tenzij we het recht hebben om door te gaan met de verwerking van gegevens (zie 2).

5.3. Als uw lidmaatschap 3 jaar inactief is dan zullen we automatisch de informatie verwijderen die we hebben verzameld bij het inschrijven bij onze klantenclub. U krijgt de mogelijkheid ons te laten weten of u wenst dat wij uw gegevens verwijderen.

5.4. We zullen de informatie die over u is geregistreerd automatisch verwijderen als u uw lidmaatschap voor de klantenclub opzegt en deze niet binnen 3 jaar opnieuw inschakelt.

5.5. Uw klantenclubinformatie wordt verwijderd als u uw lidmaatschap bij de klantenclub opzegt.

 

6. VEILIGHEID

6.1. We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens per ongeluk of illegaal worden vernietigd, bewerkt, verbeurd, verkocht of dat er misbruik kan ontstaan of toegang door onbevoegde personen te helpen voorkomen.

6.2. Enkel werknemers die toegang hebben tot uw gegevens om hun werk goed uit te voeren hebben toegang tot deze gegevens.


7. CONTACTGEGEVENS

7.1. Wij zijn de gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld.

7.2. U kunt contact met ons opnemen via de volgende wijze indien u opmerkingen of vragen hebt over dit Privacybeleid:

Weegschaal-Online / Value Group ApS
Toendervej 19
6340 Krusaa
Denmark

Phone: 202 416 204
E-mail: support@weegschaal-online.nl

 

8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

8.1. Wij zijn op elk moment gerechtigd dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer dit gebeurd wordt u hierover de volgende keer dat u de website bezoekt geïnformeerd.

8.2. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van wijzigingen in het beleid als u geabonneerd bent op onze klantenclub.

8.3. U kunt de Website niet blijven gebruiken als u het nieuwe beleid niet accepteert - en uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwijderd.

 

9. Versies van dit privacybeleid

9.1. Dit Privacybeleid dateert van 18-1-2018 en het betreft versie 1.